SÖZLEŞME FESHİ VE İADE

SÖZLEŞMENİN FESHİ


a. Yönetim üyeye yapılacak yazılı ve sözlü uyarıya rağmen sözleşmeye ve tesis kurallarına uymamaları halinde sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda para iadesi yapılmaz. Üyenin diğer borçlarının tamamı muaccel hale gelir. Üye bu durumda hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz.

b. Yönetim bu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda üyenin üyeliği biter. Yönetim üyenin üye kaldığı gün sayısının toplam üyelik süresine oranındaki bedeli toplam bedelden düşerek üyeye kullanmadığı günlere ait ödenmiş bedeli en geç 1 ay içinde faizsiz olarak iade eder.

c. Üye sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içerisinde üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşmenin  %10luk kısmını kesilerek geri kalan miktar en geç 1ay içerisinde üyeye faizsiz olarak iade edilir. Üyeden salonu kullanmış olduğu günlerin parası tekabül ettiği üyelik paketi süresine göre kesilir. Hediye edilen üyelikler paketin sonuna eklenir.

d. Sözleşme iptal edildikten sonra kampanya dahilinde verilen hediye sürelerin ücretleri iade edilmez. İptal edilen sözleşmede üye kampanya dahilinde verilen hediye ürünleri iade etmekle yükümlüdür. Hediye edilen üyeliklerde devir hakkı veya para iadesi yoktur.