MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme online üyelik oluşturulan kişi ve Fit Station arasında yapılmıştır.

MADDE. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1-Bu sözleşmede belirtilen kapsam ve süre içinde, üyeliğin ve tesisin kullanma koşullarını kapsamaktadır.

2-Bireysel üyeliklerde, tesisten sözleşme tarafı olan üye tesisin açık olduğu tüm saatlerde yararlanır.

3-Üye, İşbu Sözleşmeye imzası/onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Fit Station tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Fit Station’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Fit Station Spor Merkezinin herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-ÜYELİK ÜCRETİ Üye seçtiği üyelik paketinin bedelini nakit ya da kredi kartıyla öder.

5-ÜYELİĞİN UZATILMASI üye süresinin sonunda üyeliğini uzatmak isterse, FİT STATİON SPOR VE SAĞLIK MERKEZİNİN belirleyeceği şartlara ve ücrete göre üyeliğini uzatma başvurusunda bulunabilecektir.

6-Üye tesisin aşağıda belirtilen alanlarını ve hizmetlerini belirtilen kullanım saatlerinde kullanabilecektir.

7-FİT STATİON Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yönetimi ekstra ücret karşılığında olan hizmetlerin ücretlerini serbestçe belirleyebilir.

8- FİT STATİON tesisin tamamı veya bir kısmında hizmet vermeyi durdurabilir veya hizmetin niteliği değiştirebilir.

9- FİT STATİON tesis içinde bulunan alanlarını ve birimlerin çalışma gün ve saatlerini belirleme ve değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Alanların ve birimlerin çalışma gün ve saatleri tesis içerisinde bir panoda ilan edilir.

10- FİT STATİON  tesisin milli dini resmi bayram ve tatil günlerinde önceden haber vermeksizin kısmen ya da tamamen kapalı tutma hakkına sahiptir.

11- FİT STATİON Üyelerin güvenliğini sağlamak için tesisin giriş, çıkış ve içerisinde önlemler alabilir.

12-Yöneticiler tesisin emniyeti ile can ve mal güvenliğinin sağlanması gereken durumlarda ve devletin mülki adli ve idari makamlarınca gelen talimatlar doğrultusunda tesisi önceden haber vermeksizin kapatabilir.

13- FİT STATİON mücbir sebeplerin varlığı veya tesisin kullanılmaz hale gelmesi durumunda tesisi kapatabilir. Bu nedenle üye parasının iadesini talep edemez.

14-Herhangi bir nedenle 30 günden daha uzun süre ile tesisin tamamını kapalı kalması ve üyenin tesisten yararlanmaması durumunda bu süre üyelik süresine eklenir.

15- FİT STATİON tesis içinde kaybolan çalınan unutulan eşyalardan sorumlu değildir.

16- FİT STATİON işbu üyelik sözleşmesi uyarınca üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS  gönderme yetkisine sahip olmakla beraber üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adreslerine ve bilgilendirme SMS cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

ÜYENİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

A.Üye tesisteki bütün aletleri makine ve ekipmanı yazılı ve tesis personeli tarafından verilen sözlü talimatlara göre kullanmayı tesis personeli tarafından verilen programa ve talimatlara uygun spor yapmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi uygulamalar halinde yönetimin sorumluluğu yoktur. Üye bu nedenle tesise veya üçüncü kişilere vereceği zararlı tazmin etmekle yükümlüdür.

B.Üye tesis içerisinde ve çevresinde sigara içilmez hiçbir şekilde alkol uyuşturucu vb madde bulunduramaz ve kullanamaz. Alkol uyuşturucu etkisi altında giriş yapamaz.

C. Üye tesis içerisinde toplumca kabul edilmiş örf, adet, görgü ve ahlak kuralları içerisinde hareket edecektir.

D. Üye yönetimce sözlü yapılan yazılı hazırlanan ve duyuru panolarında ilan edilen tesis kullanım kurallarına uyacaktır.

E. Üye giriş kartını başkasına veren üyenin üyeliği derhal iptal edilir.

F. Üye tesiste bulunduğu süre boyunca kendisine tahsis edilen dolabı kilit ile kilitlemek zorundadır. Aksi takdirde kaybolan hiçbir eşyadan tesis sorumlu tutulamaz.

G. Fit Station Spor Merkezlerine ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

H: Fit Station Spor Merkezi’nden yararlanan üyeler tesisi kullanırken veya tesiste kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden Fit Station ve Fit Station çalışanlarının veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, Fit Station tesis, yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ÜYENİN SAĞLIĞI 

A.Üye ve ek üye tesisi kullanmaya başlamadan önce beden ve ruh sağlının tesisi kullanmaya elverişli olduğuna dair kendi sağlık kontrollerini yapmakla yükümlü olup gerektiğinde ilgili hekim tarafından düzenlenmiş hastane raporu almayı nasıl spor yapabileceği hususunda doktorların direktiflerine uymayı ilaç kullanıyorsa doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda spor yapmayı ve tesis personeli tarafından verilecek olan spor programının kendi sağlığına uygunluğunu doktoruna danışma kabul eder.

B. Üye spor yaparken rahatsızlanması halinde spor yapmayı bırakmayı ve kendi doktoruna danışmayı kabul eder. Üyenin tesis hizmetlerinden yararlanırken rahatsızlanması, sakatlanması, hastalanması ve ölümünden yönetim sorumlu değildir.

C. Üye herhangi bir bulaşıcı hastalık durumunda derhal yönetime bilgi vermek zorunda. Üye bulaşıcı hastalığı geçene kadar tesisleri kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanamadığı bu süre hiçbir şekilde üyelik süresine eklenmez.

D. ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, Fit Station içerisinde yoğunluk olabileceğini, Fit Station'un bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

E-Fit Station'da yer alan ekipmanların kullanımı tamamen üyenin kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görmesi halinde Fit Station 'in ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYENİN DİĞER SORUMLULUKLARI

a. Üye bu sözleşme veya ek olan üye bilgi formunu doğru ve eksiksiz doldurmayı kabul ve taahhüt eder. Yönetim bu bilgilerin yanlış beyan edilmiş olduğunun anlaşılması durumunda, üyeliği veya sözleşmeyi iptal edebilir. Bu halde para iadesi yapılmaz. Üye bu bilgilerin değişmesi halinde en geç 7 gün içinde yönetime bilgi verir.

ÜYELİĞİN DONDURULMASI

a. Üye 6 aydan fazla bir süre için ikametini veya işini şehir dışına taşıdığını belgelemesi veya tesis hizmetlerinden yararlanamayacak düzeyde rahatsızlığı olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesi raporu ile belgelenmesi halinde üyeliğin dondurulması için yazılı olarak yönetime başvurabilir. Yönetim üyeliği sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 ay sonra başlamak üzere en fazla 3 aylığına dondurabilir.

b. Üyenin yeniden yazılı başvurusu üzerine üyeliğe dondurulan yerden devam eder.

c. Diğer nedenlerle tesis hizmetlerinden yararlanmam durumunda üye yapmış olduğu ödemelerin iadesini veya bir indirim yapılmasını talep edemez.

d. 12 Aylık aboneliklerde 3 ay, 6 Aylık aboneliklerde 2 ay, 3 aylık aboneliklerde 1 ay dondurma hakkı bulunmaktadır. Dondurma hakkı tek seferliktir parça parça kullanılmamaktadır. 

Madde. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a. Yönetim üyeye yapılacak yazılı ve sözlü uyarıya rağmen sözleşmeye ve tesis kurallarına uymamaları halinde sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda para iadesi yapılmaz. Üyenin diğer borçlarının tamamı muaccel hale gelir. Üye bu durumda hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz.

b. Yönetim bu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda üyenin üyeliği biter. Yönetim üyenin üye kaldığı gün sayısının toplam üyelik süresine oranındaki bedeli toplam bedelden düşerek üyeye kullanmadığı günlere ait ödenmiş bedeli en geç 1 ay içinde faizsiz olarak iade eder.

c. Üye sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içerisinde üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşmenin  %10luk kısmını kesilerek geri kalan miktar en geç 1ay içerisinde üyeye faizsiz olarak iade edilir. Üyeden salonu kullanmış olduğu günlerin parası tekabül ettiği üyelik paketi süresine göre kesilir. Hediye edilen üyelikler paketin sonuna eklenir.

d. Sözleşme iptal edildikten sonra kampanya dahilinde verilen hediye sürelerin ücretleri iade edilmez. İptal edilen sözleşmede üye kampanya dahilinde verilen hediye ürünleri iade etmekle yükümlüdür. Hediye edilen üyeliklerde devir hakkı veya para iadesi yoktur.

e. Üye sahip olduğu üyelik paketinin devri için güncel paket tutarının %10’luk tutarını ödeyerek devir işlemlerini gerçekleştirebilir. Üyelik devri için online üyelik oluşturulan kişinin ve devir edeceği kişinin şubeden devir formu doldurması gerekmektedir. Form doldurulup şubemize  iletildiğinde online üyelik oluşturulan kişinin sözleşmesi sona erecektir.

Madde. SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme süresi, seçilen üyelik başlangıç tarihinden seçilmiş olan paketin tekabül ettiği süre sonuna kadardır.


Madde1. TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar madde 1’de belirttikleri adresleri yasal ikametgahları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf bu değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Aksi taktirde tebligat yasasının ilgili maddeleri uygulanacak ve bu adreslere yapılan tebligat yapılmış sayılacaktır.

Madde2. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

a.Bu sözleşmenin ve ayrılmaz parçası olan eklerin uygulanmasında veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Türk kanunları uygulanır.

Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

b.Taraflar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yönetimin defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

c.Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması halinde sadece o madde iptal edilir.

tir.

 

FİT STATİON SPOR VE YAŞAM MERKEZİ